Skip to main content

Soms lopen dingen niet zoals gepland. Hoe ga je hiermee om?

Omschrijving

Verleidingen weerstaan en risico’s vermijden

Bewustwording en zelfredzaamheid – Soms lopen dingen niet zoals gepland. Je krijgt te maken met een tegenslag, of je verwachtingen blijken toch niet helemaal reëel te zijn. Dit overkomt ons allemaal. Maar hoe je hiermee omgaat, dat is aan jou!

Het jongerenwerk weet met welke verleidingen en risico’s jongeren te maken krijgen. Hun ontwikkeling, financiën en sociale omgeving brengen de nodige valkuilen met zich mee. Hierdoor is de lijn tussen goede bedoelingen en foute beslissingen soms heel dun. Gelukkig weten onze jongerenwerkers en vrijwilligers hoe zij kinderen en jongeren hierin kunnen begeleiden.

Onze jongerenwerkers zijn zichtbaar en pikken actuele signalen en risico’s op uit de omgeving, maar ook online. Zij maken uitdagingen en problemen bespreekbaar, oftewel ze bieden de ruimte voor persoonlijke verhalen. Hierbij houden zij rekening met bijvoorbeeld de verschillen tussen jongens en meiden en met de verschillende levensfasen van kind en jongere.De jongerenwerkers kiezen een omgeving die past en passen hun begeleiding, ruimte en activiteiten hierop aan.

Daarnaast coachen zij jongeren en hun omgeving zodat deze signalen eerder herkennen en leren  hoe ze hier op in kunnen spelen. En zij verzorgen voorlichtingen aan groepen jongeren, ouders en buurtbewoners waarin actuele thema’s aan bod komen en informatie wordt gegeven om zo risico’s te verminderen.

Omdat de jongerenwerkers aanwezig en zichtbaar zijn in de wijk kunnen ze overlast of hinderlijk gedrag bespreekbaar maken. Ze  gaan het gesprek aan met bewoners, jongeren en partners en ontwikkelen een aanpak om overlast tegen te gaan.

Tot slot kunnen zij hun brede netwerk aan partners ook inschakelen om jongeren weerbaar te maken. Op die manier kunnen jongeren beter de juiste keuzes maken en weten ze verleidingen eenvoudig te weerstaan.

De oplossing ligt bij jezelf, maar je staat er bij Wel.kom nooit alleen voor!

Wat we doen

Verleidingen weerstaan en risico’s vermijden

 • Voorlichtingen en preventieve activiteiten
 • Signaleren en bespreken zorgsignalen met jongeren, ouders, samenwerkingspartners
 • Samenwerkingen met jongerencoaches en/of ketenpartners
 • In kaart brengen en tegengaan van overlastsituaties en risico’s
 • Contactlegging met jongeren, ouders en bewoners bij overlast/ hinderlijk gedrag
 • Bewoners en jongeren stimuleren een bijdrage te leveren gericht op de leefbaarheid van de wijk
 • Samen met buurt en partners een plan van aanpak maken

Resultaten

Verleidingen weerstaan en risico’s vermijden

 • Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in hun maatschappelijke en sociale omgeving dankzij bewustwording en verandering van hun gedrag. Door preventieve activiteiten worden ze ondersteund in het herkennen van en omgaan met valkuilen en risico’s. Individuele jongeren vinden een luisterend oor en worden vaak ook geconfronteerd met hun eigen rol als ze vast dreigen te lopen. Op social media is het jongerenwerk present en beweegt zich daardoor gemakkelijk tussen jongeren als er gepest wordt of als er incidenten plaatsvinden, zoals sexting. Scholen en ouders worden daardoor tijdig ingeschakeld en geholpen om met het kind de oorzaak op te sporen en aan te pakken.
 • Zorgsignalen worden opgepakt door de professional en besproken met jongeren en ouders; zo nodig worden de signalen doorgeleid naar de jongerencoach en naar partners in de hulpverlening.
 • Overlastsituaties en risico’s voor jongeren worden samen met partners in het wijkteam in kaart gebracht. Daar worden oplossingen op het niveau van de groep, het individu en de fysieke en sociale omgeving vastgesteld en uitgevoerd. Jongeren worden hier zelf bij betrokken, evenals buurtbewoners. Als jongeren gaan meedenken en meewerken aan de oplossing leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk of buurt en is vaak het contact met andere buurtbewoners verbeterd.

Samenwerkingspartners

Verleidingen weerstaan en risico’s vermijden

 •  CJG, Sportservice Roermond, Stichting Tigers, Vincent van Gogh Instituut, Straatcoaches, politie,  basisscholen, voortgezet onderwijs, ROC,  gemeente afd. Welzijn, Gemeente afd. SoZa, Gemeente afd. Veiligheid : bij het uitvoeren van preventieve taken zoals sport en bewegingsactiviteiten, het signaleren en tegengaan van risicogedrag zoals overlast, drugsgebruik, radicalisering.
 • Partners in het Midden-Limburgs Jeugd-Preventie-overleg Midden-Limburg, bijvoorbeeld bij de Campagne “Maak het verschil voor een Kind”

Praktijkverhalen

Verleidingen weerstaan en risico’s vermijden

“No Credit, Game Over”

In samenwerking met de gemeente Roermond, CJG en Broekhin VO zijn er 9 sessies “No credit game over “ gespeeld. Deze Serious Urban Game laat jongeren een maand uit het leven van een persoon met schulden beleven. Door opdrachten te doen kunnen ze de schulden van het personage verminderen. De opdrachten zijn levensecht.

Jongeren zijn enthousiast over dit spel. Ze leren de weg beter kennen naar verschillende maatschappelijke organisaties. Tijdens de evaluatie geven jongeren aan dat het vaak de eerste keer was dat ze op dergelijke plekken binnen zijn geweest. Ook geven ze aan niet bekend te zijn met de kosten van “het leven” Door het spel hebben ze hier een realistischer beeld van. De samenwerking met de partners en de ‘game compagnons’ is goed. Er wordt ook  onderzoek gedaan naar het effect van dit spel.

Jongerencoaching-lite

In de nieuwe opzet van het jeugd- en jongerenwerk is meer ruimte gemaakt voor het contact en het gesprek met individuele jongeren en ouders. De jongerenwerker is regelmatig bezig jongeren te helpen met kleine vragen waar ze zelf het antwoord niet op kunnen vinden of bijvoorbeeld met ondersteuning bij het leggen van contact met een instantie. We noemen dit “Jongerencoaching-lite”.

Van onze jongerenwerker:
Vanuit de vertrouwensband ondersteunen we jongeren en ouders bij lichte hulpvragen. Ze weten ons te vinden bij praktische hulp zoals het aanvragen van een OV of het aanvragen van toeslagen. Maar regelmatig is het meer dan alleen maar praktische hulp. Wanneer iemand op zoek is naar een geschikte opleiding spreek je ook over toekomstplannen, over thuis en de financiële bijkomstigheden van een studie. Door deze gesprekken bieden we jongeren een luisterend oor, geven we advies en zijn we motivator.

We maken altijd tijd voor deze gesprekken, spontaan of op afspraak.

Wanneer nodig leiden we door naar hulpverlening of schakelen we de omgeving van de jongere in. Wanneer een jongere in de hulpverlening zit is het jongerencentrum de plek voor plezier en extra aandacht.

Als Buurtpedagoog zijn we ook bemiddelaar. Wanneer een jongere bijvoorbeeld vernielingen gepleegd heeft kunnen we ouders ondersteunen bij een gepaste oplossing voor beide partijen en gaan we het gesprek aan met de jongere over zijn gedrag. Ook wanneer een jongere een aanvaring heeft gehad met een buurtbewoner kunnen we letterlijk en figuurlijk vertalen en bemiddelen.

En daarnaast helpen we heel regelmatig met:

 • het schrijven van brieven en een CV
 • het voorbereiden op een sollicitatiegesprek
 • praktische dingen zoals  kopiëren/printen en dan daarover praten (ongeveer wekelijks)

Meidenwerk

Er is veel geïnvesteerd in het contact met meiden. We maken hierbij een onderscheid tussen meiden van de basisschool en van de middelbare school/ vervolgstudie. In iedere activiteit die we met deze meiden organiseren staat een preventief thema centraal, zoals bijvoorbeeld gezonde leefstijl en omgaan met social media. Deze thema’s pakken we samen op met bijvoorbeeld het CJG.  De rest van de bijeenkomst wordt dan ingevuld en georganiseerd door de meiden zelf.

We vinden het belangrijk dat meiden activiteiten hebben waar geen jongens en mannen bij aanwezig zijn. Meiden hebben vaak veel vragen over ‘meisjesdingen’ die zij nergens kunnen stellen. De jongerenwerkster maakt deze thema’s wel bespreekbaar.

Ook mogen veel meiden niet meedoen aan (sportieve) activiteiten wanneer er mannen aanwezig zijn. Hier houden wij rekening mee.

Ambulant jongerenwerk in samenwerking met partners en buurt of dorp

In Swalmen is een intensieve aanpak gestart omdat er veel overlast was en ook het risicogedrag van een aantal jongeren enorm toenam. De regie op de aanpak van individuele problematieken van een aantal jongeren is opgepakt door het Veiligheidshuis. De groepsaanpak is door politie, BOA’s, straatcoaches en jongerenwerk opgesteld. Tussen beide aanpakken worden ook verbindingen aangebracht.

Het Jongerenwerk van Wel.kom heeft individuele contacten opgebouwd met jongeren en ouders/familie van deze groep. Bij twee gezinnen bleken hulpvragen te liggen die door de jongerenwerker zijn  toegeleid naar het CJG. In het Veiligheidshuis zaten verschillende partners rond de tafel en kon er worden geschakeld met elkaar om de juiste hulp in de gezinnen te krijgen. Door de aanpak is er in meerdere gezinnen professionele hulp gekomen. Met enkele jongeren  die uit huis zijn geplaatst houdt de jongerenwerker contact, zodat zij de verbinding met het thuisfront blijven voelen en ook als ze weer terug komen het contact weer soepel kan worden voortgezet.

Ouders van andere jongeren in Swalmen staan nu merkbaar meer open voor contact. Ze vinden het prettig als de jongerenwerker thuis info komt brengen en halen en zien het ook als meedenken in plaats van met de vinger wijzen. In enkele gezinnen zijn afspraken gemaakt over o.a. de tijdstippen waarop jongeren op straat zouden zijn. Er is meegewerkt door ouders en het jongerenwerk om zo de overlast te verminderen. Zowel de dorpsraad als de ondernemers geven aan dat het rustig is op straat -wel jeugd geen overlast- dus tot nu toe heeft deze aanpak zodoende een positief effect gehad.

Enkele familieleden van jongeren zijn als vrijwilliger met het jongerenwerk aan de slag gegaan en organiseerden wekelijkse bijeenkomsten in de Blokhut van Jong Nederland. Daar kon de groep jongeren onder toezicht tijd met elkaar doorbrengen en er werd voorlichting gegeven over bijvoorbeeld drugsgebruik. Door de intensieve aanpak van de overlastgroep zijn de groepsactiviteiten na enige tijd gestopt.

In de positieve sfeer die nu ontstaan is tussen partners worden ook verdere signalen samen opgepakt, zoals een voorlichtingsavond over middelen-/drugsgebruik voor de basisschool. Deze gaat plaatsvinden in januari. Er kan nu meer aan preventie worden gedaan voor de jongeren leeftijdsgroep, een mooi resultaat van een goede samenwerking!

Thema’s

Het jongerenwerk levert een bijdrage aan algemene preventieprogramma’s, zoals JOGG, Stoppen met Roken en het tegengaan van Radicalisering. Op het thema Radicalisering is een  groep van jongerenwerkers speciaal toegerust met kennis en aanspreekpunt voor andere jongerenwerkers.

Verder zijn de thema’s:

 • Armoede
 • Gezonde leefstijl
 • Alcohol & Drugsgebruik
 • Pesten en Social Media
 • en allerlei trends zoals Streetfighting continu in het activiteitenprogramma verwerkt

Wij bieden mogelijkheden en kansen aan jongeren en begeleiden hen naar volwassenheid.

Contactgegevens

Wilt u meer weten over de diensten van Wel.kom? Neem dan contact met ons op.

Postbus 122
6040 AC ROERMOND
T 0475 345 135
E info@welkom.nu