Skip to main content

Wel.Kom helpt jongeren om het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen.

Introductie

Jeugd- en jongerenwerk Roermond

De dag met energie starten, een fijne groep mensen om je heen, geen dringende zaken om je druk over te maken en doen waar je goed in bent. Het zijn stuk voor stuk dingen die ieder mens gelukkig maken. Maar dat maakt ze niet direct voor iedereen vanzelfsprekend. Soms kom je namelijk op een punt in je leven waarin je wel wat extra hulp of advies kunt gebruiken. Op dat soort momenten ben je Wel.kom.

Wij zijn er om jongeren te coachen en op weg te helpen. Als leefwereldspecialist weten we de juiste toon aan te slaan en gebruiken we manieren die aansluiten op de behoefte van jongeren. Onze rol is in elke situatie anders. We zijn vraagbaak, bruggenbouwer, vertrouwenspersoon en buurtpedagoog. Wel.kom biedt jongeren die op zoek zijn naar hun kracht de tools, activiteiten en begeleiding. Waarbij we inspelen op actuele trends en flexibel blijven in ons aanbod.

We geven jongeren de kans mee te doen, hun talenten te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. Want als je de beste versie van jezelf bent, kun je jouw doelen en dromen realiseren. Ook de omgeving, zoals buurtbewoners en ouders, worden hierbij betrokken. Zij vervullen namelijk een cruciale rol in het fijn en kansrijk opgroeien van jongeren. Het jongerenwerk zet vaak de eerste stap, daarna doen we het samen! Iedereen is Wel.kom.

Visie en missie

Jeugd- en jongerenwerk Roermond

Missie

Jongeren die gebaat zijn bij wat extra hulp of op zoek zijn naar hun kracht zijn Wel.kom. Onze professionals en vrijwilligers zetten zich persoonlijk in om elk kind de opties en kansen te bieden die hij of zij verdient. Ons doel is om jongeren te ondersteunen in een vorm die bij hen past. We willen hen laten groeien in hun ontwikkeling totdat zij het beste uit zichzelf weten te halen.

Visie

Het jeugd- en jongerenwerk van Wel.kom staat voor daadkracht. Wij zijn er wanneer jongeren ons nodig hebben, en we blijven ons inzetten totdat zij zelf verder kunnen.Wij geloven erin dat de drempel om mee te doen en hulp te vragen zo laag mogelijk moet zijn. Daarom maken onze professionals en vrijwilligers onderdeel uit van de wijk, zij zijn onbevooroordeeld en vrij van protocollen om zich te kunnen focussen op jongeren en hun omgeving. Wij zetten de mogelijkheden centraal, focussen op de kansen en om deze te realiseren gaan we elke uitdaging aan.Het jeugd- en jongerenwerk van Wel.kom sluit aan bij de transformatiedoelen-Jeugd.

Voor wie?

Jeugd- en jongerenwerk Roermond

Het jeugd- en jongerenwerk Wel.kom Roermond is er in principe voor alle kinderen en jongeren. Maar is vooral daar te vinden waar kinderen, jongeren, ouders en/of een buurt extra ondersteuning nodig hebben om de jeugd een fijne en veilige leefomgeving te bieden. Wat dat allemaal kan inhouden lees je op de verschillende onderdelen van deze site.

We werken samen met andere professionele organisaties en maken hierbij gebruik van elkaars deskundigheid. Samen ondersteunen we kinderen, jongeren en ouders bij allerlei zaken rondom goed opgroeien in de omgeving.

Onze inzet is niet grenzeloos. Centraal staat altijd: wat kan een kind, een jongere, een ouder of de buurt zelf en waar is hulp bij nodig? Wij geloven namelijk in de eigen kracht van iedereen en van elke gemeenschap en maken daar gebruik van om zelfstandig te leren worden en zelfredzaam te zijn.

Vraagstukken op het gebied van veilig en fijn opgroeien in buurt of stad bepalen waar we onze ondersteuning aanbieden. Ook ondersteunen we bij vraagstukken die gemeente en samenleving willen oplossen. Denk hierbij aan gezond leven, veiligheid, voldoende speelgelegenheid en vrijetijdsaanbod.

Grofweg delen we de primaire doelgroep als volgt in:

  • Kinderen: tot 8 jaar
  • Jeugd: 8 t/m 12 jaar
  • Jongeren: Voortgezet onderwijs en daarboven tot 27 jaar

In de praktijk is er nog een verdere opsplitsing van de doelgroep. Deze verschilt telkens, afhankelijk van de inhoud, de omgeving, de vindplaats et cetera van een activiteit of inzet.

Wanneer nodig maken we ook verschil in activiteiten en aandacht voor jongens en meiden. Meiden hebben vaak hun eigen dingen waar ze in hun ontwikkeling mee bezig willen zijn, net als jongens. Als dat niet uit de verf komt, om welke reden dan ook, maken we ruimte en tijd vrij zodat meiden apart bij elkaar kunnen komen. Dat kan zijn met sporten of met het bespreken van persoonlijke zaken. Veiligheid staat voorop, ook sociale veiligheid.

Voor kinderen van 4-8 jaar blijven we zo veel mogelijk in de eigen wijk en gaan we ervan uit dat vrijwilligers en ouders in de buurt veel te bieden hebben voor kinderen. De jeugd- en jongerenwerker zorgt voor ondersteuning in de organisatie en wederom voor een fijne en veilige omgeving.

Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van het jeugd en jongerenwerk. Wij binden vrijwilligers aan de omgeving en zorgen waar er vraag is voor deskundigheidsbevordering.

Samen met hen dragen wij bij aan een fijne en veilige omgeving.

Waar vind je ons?

Jeugd- en jongerenwerk Roermond

Het jongerenwerk is te vinden waar jongeren zijn: in openbaar gebied, online , op scholen en op hun eigen locaties.

Locatie: De Terp
Gerrit Verhoevenstraat 14
6043 EW Roermond
0475 345 135

Locatie: Jongerencentrum Gotcha!
Olieslagersstraat 631
6044 TV Roermond
0475 345 135

Locatie: ’t Trefpunt
Javastraat 31
6045 EL Roermond
0475 345 135

Achtergrondinfo

Jeugd- en jongerenwerk Roermond

Het jeugd- en jongerenwerk van Wel.kom is de afgelopen twee jaren ontwikkeld naar een breder en eigentijds programma. Langs 4 programmalijnen is de visie en missie vertaald naar doelen en opbrengsten die je na de Transities en anno 2020 mag verwachten. Onder het kopje Achtergrondinfo is te lezen hoe het jongerenwerk aansluit op de transformatiedoelen en wat dat oplevert voor jongeren. Een aantal links op deze site geven inzicht in wat het jongerenwerk landelijk oplevert aan besparingen en op welke manier. Ze staven onze overtuiging dat ons jeugd- en jongerenwerk volledig past in wat er in deze landelijke rapporten en publicaties wordt beschreven.

Het jeugd- en jongerenwerk van Wel.kom levert ook een actieve bijdrage aan lokaal en Midden-Limburgse beleidsplannen. We zijn ervan overtuigd dat we actueel zijn in onze uitwerking daarvan, die we soms eigenstandig, soms in samenwerking met partners uitvoeren.

Jeugd- en jongerenwerk is landelijk de meest gebezigde term. In deze presentatie, die wij middels deze site verspreiden onder ketenpartners, beleidsmedewerkers, professionals en verder alle geïnteresseerden, worden allerlei subtermen zoals kinderwerk, jongerenwerker, buurtpedagoog et cetera gebruikt. De reden daarvoor is dat die term dan specifieker aangeeft waar het accent van het werk zich op richt.

Wij hopen dat met deze ‘site’ het beeld van wat jongerenwerk is en doet completer wordt.  En dat het vooral de behoefte aanwakkert om ons nog beter te leren kennen en met ons samen de kansen en mogelijkheden voor de jeugd in Roermond op goed en veilig opgroeien te vergroten.

Jongerenwerk draagt bij aan de transformatiedoelen

Een publicatie van de Hogeschool van Amsterdam waarin toelichting wordt gegeven op een onderzoek naar de effecten van jongeren tegen het licht van de transformatiedoelen van de Jeugdwet: https://pure.hva.nl/ws/files/6253365/HvA_A4_brochure_De_preventieve_kracht_van_het_jongerenwerk_web.pdf

Maatschappelijke businesscase jongerenwerk

In opdracht van het Ministerie van VWS is door Participe Advies een maatschappelijke Business Case opgesteld om gemeenten handvatten te geven voor de inzet van jongerenwerk in het sociaal domein. Acht jongerenwerkorganisaties uit stedelijke en landelijke gemeenten en het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam hebben hieraan meegewerkt. Welkom herkent veel van wat er onderzocht is in haar eigen werk en daarnaast geeft deze business case inspiratie aan de lokale verdere invulling voor samenwerking en beleid. De link leidt naar een publicatie van het VNG eerder dit jaar over deze mBC. De mBC zelf is te downloaden op de site van het VNG: https://vng.nl/nieuws/jongerenwerk-zorgt-voor-minder-zorgkosten

Nederlands jeugd instituut

Het NJI biedt uitgebreide achtergrondinfo en actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld. Er is veel te vinden over onderzoek op het gebied van jeugdzorg,  jeugdhulpinterventies en ook jongerenwerk. Actueel is de infographic van het jongerenwerk, die overzichtelijk maakt hoe het jongerenwerk positie inneemt in het sociale domein.  De eerder genoemde publicaties zijn ook hierin herkenbaar terug te vinden: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Wat-is-jongerenwerk-infographic.pdf

Wat we voor jongeren betekenen

Erbij horen en meedoen

Lees meer

Wie ben ik, wat wil ik worden

Lees meer

Verleidingen weerstaan en risico's vermijden

Lees meer

Grip op eigen leven - jongeren binnen boord

Lees meer

Wij bieden mogelijkheden en kansen aan jongeren en begeleiden hen naar volwassenheid.

Contactgegevens

Wilt u meer weten over de diensten van Wel.kom? Neem dan contact met ons op.

Postbus 122
6040 AC ROERMOND
T 0475 345 135
E info@welkom.nu