Skip to main content

Ontdek, leer en groei in jouw passie.

Omschrijving

Wie ben ik, wat wil ik worden

Maatschappelijke loopbaan, identiteit en actief burgerschap – Wat vind jij écht leuk om te doen? Waar blink je in uit? En wat maakt jou uniek? Op deze vragen heeft niet iedereen direct een antwoord, en dat is helemaal niet erg. Soms ben je goed in meerdere dingen, of heb je jouw passie simpelweg nog niet ontdekt.

Wel.kom daagt kinderen en jongeren uit om op zoek te gaan naar hun unieke talent. De een is namelijk goed in breakdance, terwijl de ander levensechte portretten tekent en weer een ander in een handomdraai een heerlijke maaltijd op tafel zet. Door activiteiten in de buurt te organiseren, komen we er samen achter waar talenten liggen. We helpen jongeren te ontdekken wat hen als persoon uniek maakt, zorgen ervoor dat zij dit talent verder kunnen ontwikkelen en bieden elk individu de mogelijkheden om door te groeien. Het enige wat wij vragen is de motivatie om zichzelf te ontdekken en iets te leren.

Zelf organiseren en inspraak uitoefenen vinden we belangrijker dan een perfecte organisatie. Ben ik een denker of een doener? Word ik techneut of rapper? De antwoorden op dit soort vragen kunnen jongeren ontdekken door te experimenteren in het jongerenwerk in een veilige omgeving. Hier kunnen zij op het spoor komen van hun talenten en wie weet een opleiding of hun latere beroep. Zichzelf presenteren en zelfvertrouwen opbouwen hoort daar ook bij. Zo ondersteunt de jongerenwerker bijvoorbeeld bij het oefenen van een sollicitatiegesprek of het opstellen van een CV voor een bijbaantje.

Als iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen, dan kunnen we allemaal iets teruggeven. Wij moedigen jongeren aan om anderen te inspireren, motiveren en uit te dagen om ook die extra stap te zetten: van consument naar producent. Ontdekken waar je goed in bent en dit talent met anderen delen, daar krijgt tenslotte iedereen energie van!

Wat we doen

Wie ben ik, wat wil ik worden

 • Informeren en adviseren gericht op het ontdekken van talent
 • Coaching gericht op talenten en vaardigheden
 • Betrekken van vrijwilligers en organisaties bij het aanbod voor talentontwikkeling
 • Begeleiding van toptalenten en hen binden aan de omgeving
 • Coaching van vrijwilligers en producenten binnen de activiteiten
 • Stimuleren en organiseren van inspraak
 • Individueel coachen , zoals bij de keuze voor een school, beroep of ondernemerschap

Resultaten

Wie ben ik, wat wil ik worden

 • Kinderen/jongeren ontdekken en ontwikkelen hun interesse en talenten op het gebied van o.a. cultuur, sport, vormgeving, koken et cetera. Doordat ze zich al vroeg bewust worden van hun talenten worden ze gestimuleerd deze te benutten voor hun verdere opleiding/loopbaan.
 • Jongeren kunnen, zo nodig met ondersteuning, zelf activiteiten organiseren: van consument naar producent. Een producent kan diegene zijn die een activiteit organiseert, maar ook een jongere die zijn talent wil overdragen aan anderen, zoals bij breakdance. Jongeren die zelf organiseren leren wat het is om verantwoordelijkheid te dragen en bij te dragen aan een prettige samenleving; daardoor leren ze dat ze zelf in staat zijn richting te geven aan hun rol in de samenleving en krijgen ze meer zelfvertrouwen.
 • Kinderen/jongeren werken bewust aan de ontwikkeling van hun eigen identiteit. Daarbij leren ze ook wat inspraak is en hoe ze hun stem/bijdrage kunnen inzetten t.a.v. ontwikkelingen in hun omgeving.
 • Jongeren bereiden zich voor op werk/ondernemerschap; jongeren die niet zelf of vanzelf de aansluiting vinden om hun talenten/vaardigheden te benutten voor hun loopbaan, worden op weg geholpen. Daardoor groeien hun kansen om volwaardig mee te doen op de arbeidsmarkt.
 • Jongeren leren vaardigheden die onderdeel zijn van de  ‘21st Century Skills’. In de moderne samenleving en in het bedrijfsleven zijn deze vaardigheden van belang om kansen te garanderen op een goede loopbaan.

Samenwerkingspartners

Wie ben ik, wat wil ik worden

 • ECI, Platform Cultuur Roermond, Onderwijs bijvoorbeeld bij Nieuwe Helden, 75 jaar Bevrijding
 • Gemeente SoZa, Kamer van Koophandel, ondernemers bijvoorbeeld bij het inzetten van trajecten voor jonge ondernemers
 • Voortgezet onderwijs, actieve burgers , WOP Donderberg, bijvoorbeeld bij het vormgeven van inspraak en leefbaarheidprojecten

Praktijkverhalen

Wie ben ik, wat wil ik worden

Inspraak

Klankborden met jongeren en inspraak organiseren is breed in het jeugd- en jongerenwerk geïmplementeerd.  Het jongerenwerk vervult de rol van verbinder aan jongeren als instanties ons vragen om hen in contact te brengen met jongeren. Voorbeelden hiervan zijn de Provincie, de Bibliotheek, het lokale Armoede beleid, het ECI -programma “#maakhetmee”. Jonge kinderen worden bijvoorbeeld ook betrokken bij de inrichting van speelplekken en bij de inhoud van activiteiten die het jeugd- en jongerenwerk aanbiedt.

Bezoek aan de informateurs van onze provincie

Twee jongeren zijn tijdens een inspreekmoment bij de provincie in gesprek gegaan met de informateurs van de provincie. De jongeren hebben aangegeven wat ze missen in Limburg voor jongeren. Ze gaven aan dat oud en jong meer samen moeten doen en dat Limburg zich in moet zetten om talent aan de omgeving te binden. De jongeren hebben na dit gesprek samen met een beleidsmedewerker van de provincie een brief aan de provincie gestuurd. Daarin stond een uitnodiging om naar Roermond te komen en daar met een grotere groep in gesprek te gaan. Deze uitnodiging is geaccepteerd .Het jongerenwerk ondersteunt in de werving van deze groep en begeleidt de jongeren in dit gesprek.

Appie

Het jongerenwerk ondersteunt toptalenten. Zo ook Appie. Appie is een free style voetballer. Nadat hij vroeg of er ruimte was om te oefenen faciliteerde het jongerenwerk hem zodat hij ruimte heeft om te trainen. Hij traint dan alleen of samen met andere toptalenten. We ondersteunen Appie bij het overdragen van zijn talent, bijvoorbeeld in workshops.  Daarin kunnen kinderen kennis maken met deze tak van sport. Zo zet Appie zijn talent in zijn eigen omgeving of stad in en draagt hij bij aan de Talentontwikkeling van stadsgenoten. In gesprekken coachen we hem op ondernemerschap. Hoe werkt het als je geld kan verdienen met je talent en wat komt daar allemaal bij kijken? Samen sparren we en zet hij steeds verdere stappen voor zichzelf en voor andere jongeren om hun kans op een leuke plek in de samenleving te vergroten.

Meidenwerk

In het voorjaar is een project uitgevoerd in samenwerking met de provinciale Stichting Meer Kleur en Kwaliteit en Sportservice Roermond. Een Meidengroep in de leeftijd van 14+, “Gotcha!Events” genaamd, organiseren voor andere meiden activiteiten.

 • Een succesvolle eerste activiteit, ‘Wipe-out’, heeft al plaatsgevonden in het buitenzwembad ‘De Roerdomp’ met ondersteuning van het jongerenwerk. 30 deelnemers hadden een spannende en erg leuke middag en natuurlijk was de organisatie van “Gotcha!Events” apetrots!
 • In samenwerking met sportclub ‘de Tigers’ is gestart met damesvoetbal. Er zijn al twee groepen die elke week trainen. Omdat het zo’n succes is wordt dit binnenkort uitgebreid naar 3 groepen. Dan kunnen meiden van 10-16 jaar meedoen in de categorieën  10-12 jaar, 12-15 jaar en 16+.

In deze activiteiten staat identiteitsontwikkeling, zelf organiseren en talentontwikkeling centraal. De meiden hebben vanaf hun 12e jaar ook vaak behoefte aan informatie en gesprekken over levensvragen en andere zaken. Daarvoor hebben ze elkaar en het jongerenwerk , zodat ze in een vertrouwelijke sfeer hun vragen kunnen stellen en ze ook beantwoorden. In deze activiteiten worden vaak ook preventieve doelstellingen ingebouwd, waar gezond leven,  sport en bewegen er een van is. Het voorbeeld laat goed zien dat in een activiteit meerdere programmalijnen kunnen worden gecombineerd.

Wij bieden mogelijkheden en kansen aan jongeren en begeleiden hen naar volwassenheid.

Contactgegevens

Wilt u meer weten over de diensten van Wel.kom? Neem dan contact met ons op.

Postbus 122
6040 AC ROERMOND
T 0475 345 135
E info@welkom.nu