Skip to main content

Je staat er nooit helemaal alleen voor. Je kunt altijd terecht bij wel.Kom.

Omschrijving

Grip op eigen leven – jongeren binnen boord

Zelfredzaamheid en zelfregie – Voorzien in je eigen inkomen. Je eigen zaken behartigen. Keuzes maken over je opleiding, huisvesting en zorg. Soms kan het voelen alsof je er helemaal alleen voor staat in al deze grote beslissingen. Jongeren die dit gevoel ervaren kunnen terecht bij Wel.kom.

Onze jongerencoaches zijn er voor de groep jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken. De groep die nog niet zelfstandig kan functioneren en hierin vanuit hun sociale omgeving weinig begeleiding krijgt. Maar ook voor jongeren die de grip op hun leven missen vanwege psychische of sociale belemmeringen.

Wel.kom helpt al deze jongeren op verschillende manieren op weg. Zo bieden onze jongerencoaches een luisterend oor en advies zowel on- als offline. Hierin staan we naast de jongeren, praten we in hun taal en staan hun vragen centraal. Zij bepalen het tempo en de volgorde die bij hen past, elk proces is tenslotte uniek. Daarnaast biedt Wel.kom gerichte coaching, en waar nodig werken we samen met hulp- en zorginstanties om de juiste zorg te bieden.

Onze coaches zijn volhardend. Zowel naar de jongere, om hen te stimuleren aan bepaalde randvoorwaarden te voldoen zodat zij de juiste hulp kunnen ontvangen, als ook richting de instanties die deze hulp bieden. We vormen de brug tussen jongeren die hun weg naar de juiste hulp niet zelfstandig kunnen vinden en onze partners. Ook wanneer het even tegenzit blijven onze coaches jongeren motiveren om het hele proces samen te doorlopen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat zij niet onnodig verder afglijden in armoede, sociaal isolement of vroegtijdig uit de hulpverlening vertrekken.

Onze coaches weten dat het realiseren van toekomstplannen niet altijd vanzelf gaat. Daarom zetten zij zich keer op keer in om jongeren weer grip op de situatie en hun eigen leven te geven. Waarna elke jongere zelfstandig verder kan bouwen aan zijn of haar toekomst.

Wat we doen

Grip op eigen leven – jongeren binnen boord

 • Geven van informatie en advies
 • Verzorgen van individuele ondersteuningstrajecten
 • Aanspreekpunt zijn voor jeugd- en jongerenwerk
 • Samenwerkingspartner voor diverse hulpverleningsinstanties
 • Netwerkvorming in het sociale domein

Resultaten

Grip op eigen leven – jongeren binnen boord

 • Jongeren gaan beter om met hun (problematische) situatie omdat de jongerencoach werkt aan bewustwording, acceptatie of verandering. Terugval of afglijden wordt voorkomen.
 • Jongeren krijgen ondersteuning van de jongerencoach o.a. gericht op financiën (armoedepreventie), scholing, arbeid, psychische problematiek, verslaving en netwerkversterking; schulden worden opgelost, psychische problemen vormen niet langer of minder een belemmering, verslaving wordt (meer) hanteerbaar, het sociale netwerk wordt een steun voor de jongere.
 • Jongeren zijn gemotiveerd voor hulpverlening zodat zij niet meer onnodig lang met problemen te maken hebben die hen belemmeren om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Erger wordt voorkomen.
 • Jongeren kunnen zelfstandig wonen en leven; zij hebben geen of minder zorg nodig.
 • Via social media en korte gesprekken worden jongeren geïnformeerd en vinden kortdurende (info en advies-) contacten plaats; de jongerencoach is daardoor toegankelijk, de jongere zoekt sneller contact en er ontstaat noodzakelijk vertrouwen voor de hulp die nodig is.
 • Dak- en thuisloze jongeren worden geholpen aan een passende woonplek.

Samenwerkingspartners

Grip op eigen leven – jongeren binnen boord

Partners waarmee de samenwerking bij het ondersteunen/hulpverlenen van individuele jongeren wordt afgestemd: Dokus bemoeizorg (jeugd), Gemeente afd. Sociale Zaken, Schuldhulpverlening, Budgetbeheer, METggz, WMO, Vincent van Gogh Instituut, huisartsen, CJG, bewindvoering, Wel.kom Welzijnsdiensten, partners Huisvesting bijzondere doelgroepen, Moveoo, AMW-Midden-Limburg.

Praktijkverhalen

Grip op eigen leven – jongeren binnen boord

Sonja vertelt

Sinds 1,5 jaar heb ik een jongerencoach. Ik heb ondersteuning bij mijn praktische zaken zoals het regelen van mijn financiën, vinden van goede huisvesting. Ook krijg ik steun bij het aanvragen en behouden van mijn behandelingen.

Sinds enkele jaren heb ik depressieve klachten, die zijn verergerd. Ik heb in het verleden mijn troost gezocht in drank en drugs. Deze zomer heb ik een afkicktraject gevolgd en momenteel krijg ik nog ondersteuning om mijn verslaving de baas te worden. Verder ben ik gestart met een behandeltraject voor mijn persoonlijkheid en depressieve klachten/suïcidaliteit. Thuis is het niet stabiel en verslaving komt meer voor in de familie waardoor mijn gevecht lastiger is voor mij. Sinds de zomer gebruik ik niet meer!

Jongerencoaching helpt mij om sterker in mijn schoenen te staan. Ze helpen mij zaken te regelen bij de gemeente, UWV, VVGI, METggz, huisarts enzovoorts. Alles wat ik nodig heb om mijn leven wat beter te maken heb ik bij hen gevonden. Ook als ik het moeilijk had met mezelf kon ik bij de jongerencoaches terecht en hebben we samen oplossingen gezocht of gekeken naar wat ik op dat moment nodig had. Met de jongerencoach sta ik niet alleen. Ze kijken samen met mij naar wat ik nodig heb om me beter te voelen.

Ik leer nu zelf stappen vooruit te maken, zonder de jongerencoach was ik daartoe niet in staat geweest. Er kwam zoveel op mij af, ik kan het altijd met mijn coach delen en we pakken dingen samen op. Deze hulp van buitenaf heb ik heel erg nodig en het lucht op als al de helft van mijn problemen kan worden aangepakt en opgelost met hen samen. Om dit alleen te doen kreeg ik niet geregeld, hier had ik in mijn hoofd geen ruimte voor.

Als ik niet lekker in mijn vel zit kan ik ook altijd terecht om een praatje te maken. Het is fijn om te weten dat ik iemand heb die me altijd wil helpen!

Wij bieden mogelijkheden en kansen aan jongeren en begeleiden hen naar volwassenheid.

Contactgegevens

Wilt u meer weten over de diensten van Wel.kom? Neem dan contact met ons op.

Postbus 122
6040 AC ROERMOND
T 0475 345 135
E info@welkom.nu